XNĐMSG hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020   Ban nữ công Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn tổ chức hoạt động thiện nguyện thăm hỏi   XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN BẢO VỆ THÀNH CÔNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020   Nữ kĩ sư điện tử đầu máy đam mê sáng tạo   Lễ tổng kết khóa học chuyên ngành sửa chữa đầu máy D19E   Đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động năm 2020   Tôn vinh 90 điển hình tiên tiến xuất sắc Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2015-2020   Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII thành công tốt đẹp   Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   Buổi sinh hoạt đoàn cơ sở mở rộng chào mừng 75 năm ngày quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2020)   
XN ĐẦU MÁY SÀI GÒN - TIN TỨC KHÁC
Xí nghiệp Đầu Máy Sài Gòn tổ chức thành công Hội Nghị Đại Biểu Người Lao Động năm 2020
Ngày đăng tin : 6/1/2020
.

Ngày 28/5/2020 Hội nghị đại biểu Người Lao động Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn năm 2020 đã tiến hành các bước trù bị chuẩn bị hội nghị và đúng 8h00 Hội nghị chính thức được khai mạc.

   Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Hoàng Năng Khang (P.TGĐ TCT – ĐSVN); cùng các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo hội nghị của TCT-ĐSVN. Về phía Xí nghiệp có Ông Vũ Đức Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN cùng các đ/c Phó giám đốc;  Ông Nguyễn Viết Xuân – Chủ tịch Công Đoàn; Ông Trần Văn Dân - BT đoàn TN Xí nghiệp. Tổng số đại biểu tham dự chính thức có 70 đại biểu đại diện cho các phân xưởng, phòng chuyên môn của Xí nghiệp được triệu tập về tham dự hội nghị.

Đ/c Vũ Đức Thắng (BT.Đảng ủy - Giám đốc XN) đọc báo cáo hội nghị

      Thay mặt đoàn chủ tịch ông Ông Vũ Đức Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội năm 2019, phương hướng mục tiêu, biện pháp năm 2020. Trong năm 2019 tuy còn gặp nhiều khó khăn về thị phần vận tải đường sắt bị cạnh tranh bởi các phương tiện vận tải khác và dịch Covid-19. Xí nghiệp Đầu Máy Sài Gòn với tinh thần sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Xí nghiệp đề ra.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện các mặt làm tốt công tác tuyên truyền: vận động Cán bộ, Đảng viên và CNVC tham gia thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước; tư tưởng CBCNV ổn định, giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ để phát triển bền vững. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: đã hoàn thành tốt công tác phục vụ cho vận tải, kế hoạch sửa chữa được giao. Công tác QTDN mọi mặt được cấp trên đánh giá cao. Đời sống, việc làm, thu nhập CBCNV ổn định. Giữ vững ATCT, an ninh trật tự, PCCN và an toàn lao động. Không để xảy ra tai nạn GTĐS, vi phạm QTQT. Tiến độ và chất lượng sửa chữa đầu máy được chú trọng nâng cao từng bước.

Hội nghị cũng đã đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời Hội nghị cũng được giám đốc giải đáp các kiến nghị qua các Hội nghị người lao động cơ sở và đề xuất kiến nghị đối với cấp trên. Hội nghị bầu 13 đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Người lao động cấp Tổng Công ty ĐSVN.

Đ/c Hoàng Năng Khang (P.TGĐ-TCT ĐSVN) phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt lãnh đạo cấp trên đ/c Hoàng Năng Khang (P.TGĐ TCT – ĐSVN) và đoàn đại biểu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từng chi tiết nhỏ. Đồng chí đã biểu dương các thành tích mà Xí nghiệp Đầu Máy Sài Gòn đã đạt được trong năm 2019, đồng thời đánh giá lại những mặt còn hạn chế của Xí nghiệp. Đồng chí cũng đã động viên ban lãnh đạo cùng với cán bộ công nhân viên của XN góp sức phát huy đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất, khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Hội nghị đại biểu người lao động cũng đã tuyên dương khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019. Đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

 

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại hội nghị, gồm:

1- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

2- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

3- Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị NLĐ các bộ phận trong toàn Xí nghiệp năm 2020 và việc thực hiện các kiến nghị năm 2019, tổng hợp các kiến nghị năm 2020;

4- Báo cáo kết quả tham gia, kiểm tra, giám sát; thực hiện hợp đồng lao động; thương lượng, thực hiện thỏa ước LĐTT, việc chấp hành nội quy quy chế của XN và TCty ĐSVN

5- Báo cáo quản lý, thu, chi quỹ hoạt động xã hội năm 2019;

6- Báo cáo công khai tài chính năm 2019;

7- Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

8- Báo cáo kết quả thực hiện việc bổ sung sửa đổi các quy chế năm 2019, dự kiến nội dung sửa đổi các quy chế năm 2020.

Điều 2. Thông qua các nội dung trả lời, giải đáp của Giám đốc Xí nghiệp về …ý kiến, kiến nghị của người lao động tại hội nghị NLĐ các bộ phận trực thuộc và của các đại biểu dự hội nghị.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu sản phẩm tác nghiệp: So với cùng kỳ

1.1. Vận tải:

- Tổng trọng tấn km:               3.393.827.000 T.KMTT             92% 

- Đầu máy Km tính đổi  :         6.776.512 ĐM.Km                    91%

- ĐM vận dụng:                       44,0                                        111%       

1.2. Sửa chữa:

- Cấp Rg (Đại tu):            06  máy               

- Cấp Rk: 18 máy           (16 D19E + 02 D13E)                        51%

- Cấp R2: 24 máy           (17 D19E +  05 D13E+ 02 D9E)        86%

 2. Chỉ tiêu về an toàn và chất lượng sản phẩm:

- Không để xảy ra tai nạn GTĐS và vi phạm QTQP do chủ quan trong vận dụng chạy tàu. Giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp.

- Sự cố chạy tàu:                    ≤ 42 vụ                                    78%

- Thời gian chậm tàu:              ≤ 10.000 phút                          77%

- Km an toàn bình quân:         ≥ 175.000 km/01 vụ sự cố.      131%

3. Chỉ tiêu về KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

Phấn đấu trong năm đạt được:

Đề tài KHCN cấp Tổng công ty:            01 đề tài              

Đề tài KHCN cấp XN:                            02 đề tài               200%

- Sáng kiến cải tiến công nghệ: 22 sáng kiến                    110%

4. Chỉ tiêu về thu nhập và đời sống:

- Thu nhập bình quân tối thiểu 12.000.000 đ/người/tháng      101%

- Doanh thu DV HTVT cả năm đạt  14 tỷ đồng                       103%

5. Chỉ tiêu về xã hội:

- Duy trì các hoạt động Văn hóa – Thể dục thể thao, Phúc lợi xã hội phục vụ người lao động.

- Không để xảy ra tai nạn chạy tàu do chủ quan, an ninh trật tự, an toàn VSLĐ, an toàn PCCC.

Đaị hội thông qua dự thảo nghị quyết năm 2020

Bầu đoàn đại biểu đi dự HN NLĐ TCT

 

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CÁC CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2019

Tin bài mới hơn
 
XNĐMSG hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  ( 11/9/2020 )
Ban nữ công Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn tổ chức hoạt động thiện nguyện thăm hỏi  ( 11/9/2020 )
Đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động năm 2020  ( 10/23/2020 )
Nữ kĩ sư điện tử đầu máy đam mê sáng tạo  ( 10/14/2020 )
Lễ tổng kết khóa học chuyên ngành sửa chữa đầu máy D19E  ( 10/5/2020 )
Tin bài cũ hơn
 
Lễ trao quà nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Xí nghiệp (14/4/1976 -14/4/2020)  ( 5/11/2020 )
Đoàn công tác của công đoàn ĐSVN thăm và tặng quà cho công nhân phân xưởng sửa chữa  ( 5/11/2020 )
Thư gửi toàn thể CBNV Tổng công ty ĐSVN  ( 4/16/2020 )
Tổng bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch  ( 4/14/2020 )
Họp mặt đầu năm xuân Canh Tý 2020  ( 2/25/2020 )
 

 

                      LỠ HẸN MÙA XUÂN

 

  

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ thuật - Nguyễn Hữu Hoà
 
Support - Lê Phương
 
Support - Hồ Xuân Phương
 
Trực tuyến : 76
Trong ngày : 1692
Trong tháng : 138258
Tổng truy cập : 7467392